Route: Home

Algemene VoorwaardenDefinities
Koper: het individu of de organisatie dat de Producten koopt of afspreekt te kopen van de Verkoper.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Verkoper en Koper van de koop en verkoop van Producten zoals deze in de Algemene Voorwaarden vermeld zijn.
Product: het artikel dat de Koper van de Verkoper koopt.
Website: www.discorder.com
Verkoper: Displeased Records BV gevestigd op Ronde Tocht 7-G, 1507 CC, Zaandam, Nederland. Het bedrijf dat de website www.discorder.com beheert en bezit.
Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden horende bij de verkoop zoals in deze overeenkomst staat.

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Verkoper houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen, echter algemene voorwaarden ten tijden van de bestelling zijn bindend.

Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail aan te maken en te versturen aan [email protected] , inclusief ordernummer. Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Verkoper het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

Levering
Levering vindt plaats onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.
Onze leveranciers geven (vanuit concurrentie-gevoeligheid) geen indicatie van aantallen die voorradig zijn.
Onze database bevat alleen de informatie of het Product wel of niet voorradig is.
Het kan dus zijn dat het Product op voorraad staat op de website, maar dat het Product reeds verkocht is.
Wij updaten onze website minimaal 1 maal per dag.
-Er kunnen GEEN rechten worden ontleend aan het plaatje dat bij het Product staat, de plaatjes zijn niet altijd juist.
-Er kunnen GEEN rechten worden ontleend aan de beschikbaarheid en of de voorraadstatus van het Product.
-Er kunnen GEEN rechten worden ontleend aan de levertijd van het Product.
Waarom is verzendklaar in 3-5 werkdagen niet altijd haalbaar?
-3-5 dagen verzendklaar geeft aan dat het Product import is en moet uit het buitenland komen.
-Bestellingen op werkdagen tot en met 15.00 uur worden nog dezelfde werkdag verwerkt.
-Bestellingen na 15.00 worden pas de volgende werkdag verwerkt.
-Orders die wij in het buitenland bestellen, moeten een minimale waarde hebben om naar ons te kunnen versturen.
-Het kan voorkomen dat we net te weinig orders hebben voor een leverancier, waardoor de zending een dag (of nog een dag) later naar ons wordt verzonden.
-Zendingen naar ons kunnen vertraging oplopen, dit komt door de post, of doordat een zending bij de douane ligt.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een (deel van de) bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daar na 25 dagen automatisch over gemaild. Voor artikelen die dan nog niet leverbaar zijn, kunt U een keuze maken uit 3 opties:
-Ik wil wel wachten op het Product.
-Stort het geld terug voor het Product.
-Stuur me een tegoedbon voor het Product op (en krijg 1.50 euro extra tegoed).

Prijzen
De bij de Producten genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW.

Betaling
Betaling van uw bestelling kan op een van de volgende manieren:

--iDEAL--
U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar de internetpagina van uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.

--Mister Cash / Bancontant--
Alleen voor klanten met een Belgische bankrekening.

--Creditcard--
Wij rekenen 5% extra.
Geaccepteerde kaarten zijn: Visacard, Eurocard en American Express.

--PayPal--
Wij rekenen 5% extra voor bestellingen tot en met 50 euro en 3.5% extra voor bestellingen meer dan 50 euro.

--Bankoverschrijving--
Als u kiest voor vooruitbetaling via een bankoverschrijving dan krijgt u een e-mail met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het ordernummer te vermelden bij de betaling. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, wordt uw bestelling verstuurd en ontvangt u hierover een e-mail.
Wij hebben een bankrekening in Nederland en in Belgie.

Zichttermijn
Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de Producten gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de Overeenkomst via een email aan [email protected] te ontbinden en de Producten binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

Er bestaat geen recht op terugbetaling als het Product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de Overeenkomst een feit.

Eigendomsvoorbehoud

Aansprakelijkheid tijdens verzending
Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit graag en zullen wij een klacht indienen bij post.nl, onze vervoerder.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Verkoper, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Verkoper. Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor ook onze privacy policy. Verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Garantie
Verkoper garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Overeenkomst
Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de Website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze Website te informeren over de Producten. Mocht een Product desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van het ordernummer en de producten die u wilt ruilen/retourneren.

Voor retourneren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden:
- Het te retourneren Product dient uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld worden via [email protected].
- Het te retourneren Product dient nog in originele staat van verzending te zijn.
- Het te retourneren Product dient altijd eerst door Verkoper aan Koper bevestigd te worden.
De Producten, die voor retour gemeld zijn, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Verkoper accepteert uitsluitend retourzendingen die op de hierboven beschreven wijze zijn aangemeld en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Uw retour zal na aanmelding en na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden.

Klachten
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Verkoper heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij nodigen u daarvoor uit een email te zenden naar [email protected] De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Overmacht
Verkoper heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Koper mee te delen en zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met ons.


www.discorder.com
Vestigingsadres:
Ronde Tocht 7-G
1507 CC Zaandam


Correspondentie | Retouradres:
Displeased Records BV / www.discorder.com
Postbus 2028
1500 GA Zaandam


Voor alle vragen over producten, diensten, retourzendingen en bestellingen: [email protected]